Оплатити кредит

Реквізити для оплати:

Rachunek do wpłaty rat: 81 1090 1476 0000 0001 4253 3253

Należy podać następujace dane: 

Odbiorca: Card FInance Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa. Tytuł przelewu: spłata raty pożyczki nr referencyjny [wpisz numer referencyjny] lub spłata pożyczki numer PESEL [wpisz numer PESEL].